top of page

KJØPBETINGELSER

Versjon 4 sist oppdatert 16. November 2021

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra denne nettbutikken til forbrukere og ved nettbutikk salg. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling.

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til sistnevnte, må tas over e-post, etter ordreregistrering. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev eller e­post.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Parter

Selger er: flaggbutikk.no, flaggbelysning.no, billignavnevimpel.no, bordflagget.no, campingflagg.no, signalflagg.no (Van Kaam Handel AS)

Juridisk adresse: Gjerstadveien 1488, 4980 Gjerstad, Norge med org.nr. 914141893 og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. 

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”. 

Postadresse: Van Kaam Handel BV, Maalderij 9, 2741LL Waddinxveen, Nederland.

 

Betalingsmåter

Faktura for alle som er kredittverdige tilbyr vi faktura betaling med forfall 7 virkedager etter bestilling, faktura vedlegges i E-posten eller EHF.

Faktura er i NOK.

 

En enkel kredittsjekk utføres ved faktura betaling. Med mindre det er avtalt noe annet, skal alle fakturaer betales på forhånd før forsendelse av vare. Etter forfall påløper lovens forsinkelsesrente.

 

Betalingskort Stripe/Visa og MasterCard. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

 

Betalinger utenom Stripe, Klarna og Vipps betales med en faktura. Fakturagebyr er NOK 50,- ekskl.mva NOK 62,50 inkl.mva

Etter betalingen skal vi produsere / levere produkt(ene) din(e) innen 5 - 15 virkedager.

Beløpet kan også overføres til kontonummer 1503.64.47173 (Van Kaam Handel AS) 

 

Etter 14 dager purring (+ NOK 65 + 8.5%)

Etter 20 dager 1e inkasso (+ 150 NOK)

Regninger som ikke betales innen 30 dager går til en ekstern inkassoselskap.

Kunden tar på seg disse ekstra kostnadene.

Bestillinger

Alle bestillinger betraktes som bindende. Ved kansellering av en bestilling før den har blitt sendt ut for levering, krediteres 50% av fakturaverdien.

Priser

Alle priser er inklusive 25% merverdiavgift (ved betaling med Stripe, Klarna, Vipps og faktura i NOK). Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes endringer i valutakurser, endringer i lovpålagte avgifter eller vesentlige prisendringer fra våre leverandører. Vi tar også forbehold om evt. feiltrykk av priser. Nettfordel gjelder bare ved kjøp i nettbutikken. Dersom du ønsker en faktura gjelder de vanlige prisene.

Levering og forsinkelse

Bestilte varer sendes med Posten (vanlig post) / UPS (ekspress) / TNT Post og prisen er fra NOK 99,- ekskl.mva. (NOK 123,75 inkl.mva) Van Kaam Handel AS betaler den resterende del av det det reelt koster å sende pakken. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 

Produkter som vi har på lager (i Nederland) skal leveres innen 5 -10 virkedager etter at vi har mottatt betalingen. Produkter (norske produktene) som vi har på lager (i Norge) skal sendes hos Høland flagg / Larvik flaggfabrikk. Vi er lagerførende i alle de produktene du kan se på nettbutikk. Unntak er varer som ikke finnes på lager. Det kan forekomme avvik fra denne bestemmelsen, men dette meddeles alltid via E-post.

 

Leveringstid og frakt

Vi prøver å levere mest mulig komplett, slik at det blir billigst mulig for deg. Det vil ta 5 -15 virkedager, litt avhengig av hvor i landet du bor, fra du betaler til du mottar varene. Unntak er varer som ikke finnes på lager eller bestillingsvarer (10-15 virkedager). 

Betalingsbetingelser

Varene sendes med Stripe, Klarna, Vipps/faktura eller mot forskuddsbetaling etter avtale. Kredittsalg kan avtales forutsatt godkjent kredittvurdering.

Skade ved transport

Vi tar ansvaret for at varene kommer frem til deg i god stand. Dersom emballasjen er skadet må du kontrollere
forsendingens innhold før du aksepterer levering. Gjør deretter merknad på fraktbrevet eller på Postens skjema, og
meld skaden til oss. Vi sender deg nye varer kostnadsfritt, og vi ordner med videre oppfølging overfor Posten eller transportøren.

Angrefrist

Du har alltid 14 dagers angrefrist ved kjøp på postordre. Kjøper må dekke returporto, og vil få full refusjon for
returnerte varer. Dette forutsetter at varene returneres i fullgod stand og i original emballasje. Skreddersydde og/eller spesialbestilte varer kan ikke under noen omstendigheter returneres. Oppgi ditt kontonummer så får du utbetalt beløpet omgående. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du beskriver returårsak på returskjemaet. Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager.

 

Pakker som ikke hentes
Dersom du velger å ikke hente ut pakken må du gi oss melding, samt sørge for å betale returporto. Pakker som
kommer i retur uavhentet uten beskjed påfører deg kostnader i form av porto og returgebyr. Gebyr kr.250,-

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. 

Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

 

Minimumsalder

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig,

f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

 

Reklamasjon (feil, skade og mangler)

Melding om feil, skade og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig. Dette må

skje innen rimelig tid etter at du har oppdaget feilen, skadet eller mangelen. Du har

likevel alltid minst to uke reklamasjonsfrist. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle

reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss.

 

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan

du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses

etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens)

verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

 

Hjelp oss å bli bedre til å hjelpe deg

Vi skal gjøre vårt beste for deg slik at du blir fornøyd med oss. Hvis du vil, kan du hjelpe oss med dette, og unngå noen av de tingene som vi av erfaring vet fører til forsinkelser og misforståelser.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer er du velkommen til å kontakte oss, Epost: flaggbutikk@vkhn.no

bottom of page